Foto’s / Video’s
Foto’s / Video’s

Als je van afwisseling houdt, is deze run de jouwe!

Urban, Woods, Beach, Hills and River

You have to conquer them all!

 

De EORC 2016 gaat niet door!

Op 20 april j.l. heeft het bestuur het besluit genomen om de EORC 2016 voor onbepaalde tijd op te schorten, langs deze weg willen wij graag de reden van dit besluit toelichten.

De obstacle-run wereld is al een aantal jaren populair in Nederland. Er worden vele runs georganiseerd door diverse organisaties. Het is een sport met een verhoogd risico op blessures en ondanks het feit dat de deelnemers een “eigen risico verklaring” tekenen, zijn er in de afgelopen jaren toch een aantal incidenten geweest, waarbij de verzekeringsmaatschappijen betrokken werden. Hierdoor is er op dit moment geen geschikte en betaalbare aansprakelijkheidsverzekering te vinden in Nederland, welke wij wel noodzakelijk achten. We hebben geprobeerd om deze via verzekeraars in België te krijgen, maar omdat de verzekering onder het Belgische recht valt, brengt dit teveel onzekerheden met zich mee.

De organisatie en bestuur van de EORC bestaat uit vrijwilligers, die zich tot doel gesteld hebben om geld te verwerven voor goede doelen, zowel landelijk als regionaal. Bij het niet verzekerd krijgen van het evenement ligt de gehele verantwoordelijkheid bij het bestuur, dat in ongunstige situaties persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Dit heeft ons doen besluiten om de editie 2016 niet door te laten gaan en af te wachten hoe de obstacle-run wereld zich op dit gebied gaat ontwikkelen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u dit uiteraard (via de nieuwsbrief en facebook) laten weten.